Hulp bij rekenen

Kinderen hebben het rekenen nodig in hun dagelijks leven. Het is dus erg belangrijk dat kinderen goed leren rekenen. Het is een complex proces en vraagt veel vaardigheden. Er zit een opbouw in het leren rekenen, alsof het een bouwwerk is. Bij rekenproblemen missen bepaalde bouwstenen in het bouwwerk en dus zal de constructie niet meer zo stevig zijn. De rekenvaardigheid wordt in beeld gebracht met het Bareka online rekenmuurtje. 

Wanneer de prestaties verslechteren, veroorzaakt dat negatieve verwachtingen en vaak zelfs faalangst bij kinderen. RT praktijk Waalsprong kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken bij kinderen. Door de inzet van concreet rekenmateriaal en allerlei werk- en spelvormen werken we doelgericht aan hiaten die zichtbaar zijn geworden in het rekenmuurtje. Door het verminderen of wegwerken van deze hiaten, kunnen kinderen weer succeservaringen opdoen. Kinderen zien hun rekenmuurtje veranderen, komen hierdoor weer in hun kracht en ervaren dat ze nieuwe problemen steeds beter zelf kunnen oplossen.

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis. De vaardigheden van het kind zijn verstoord en heeft daardoor rekenproblemen (Desoete & Braams, 2008). Dyscalculie heeft niets met intelligentie te maken.

Wanneer rekenproblemen van kinderen met dyscalculie heel gestructureerd worden aangepakt en kinderen één manier van oplossen die bij hen past, wordt aangeleerd, kunnen de meeste kinderen met dyscalculie wel vooruitgang boeken.

Als de gekozen aanpak aanslaat, ervaart het kind dat het veel beter kan rekenen dan het zelf dacht. Kinderen komen weer in hun kracht en ervaren zelfvertrouwen. Ik ben rekenspecialist en ben opgeleid om ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie te behandelen. Door het voeren van diagnostische gesprekken en analyse van de gegevens, kijk ik wat een kind al wel kan en welke rekencompetenties verder moeten worden ontwikkeld.