Ervaringen van ouders

Renske, moeder van Stijn (11 jaar):

“Bij Stijn gingen de gesprekken op school jaarlijks over de grote uiteenlopende resultaten. Rekenen scoorde hij altijd boven in de curve maar begrijpend lezen/taal/spelling onderin. Hij scoorde echter niet laag genoeg om in aanmerking te mogen komen voor een dyslexie screening. Stijn werd er zelf onzeker van waardoor we hebben gezocht naar een andere manier om hem toch wat te kunnen ondersteunen. Via anderen en na overleg met school kwamen we bij Moniek terecht.

Het eerste kennismakingsgesprek was al heel fijn. Moniek is heel toegankelijk, geïnteresseerd en kon veel vertellen over allerlei methoden en materialen die zij gebruikt in haar begeleiding. Ook Stijn had gelijk een goede klik met haar. Moniek kijkt eerst met allerlei testen waar het kind staat en waar de knelpunten zitten. Ze is met Stijn aan de slag gegaan met het onderdeel begrijpend lezen. Daarnaast heeft hij de spelling regels opnieuw aangeleerd gekregen op een meer visuele manier en werd er aangesloten vanaf het niveau waar hij zich bevond. Het laatste half jaar is er nog een spelling sprint programma gestart om de inhaalslag te maken naar het niveau van eind groep 8.

De lessen waren afwisselend omdat er ook veel spelvormen gebruikt worden. Stijn heeft heel veel geleerd dit jaar en is zowel in begrijpend lezen als in spelling echt goed vooruit gegaan. Taal/spelling zal niet zijn sterke kant worden maar de niveau verschillen zijn verkleind, zijn zelfvertrouwen is erg verbeterd en met een mooi score bij zijn eindtoets is hij klaar om naar de middelbare school te gaan. Dank je wel Moniek voor je fijne begeleiding afgelopen jaar!”

 

Jurgen & Carola, ouders van Aniek (12 jaar):

“Ruim 1,5 jaar geleden ging onze dochter Aniek voor het eerst naar Moniek. Onlangs heeft ze het afgesloten. We kijken er erg positief op terug. Al na de eerste kennismaking voelde Aniek zich op haar gemak en vanaf het begin is ze enthousiast naar de les gegaan. We hebben RT ingezet om Aniek vooral te helpen met rekenen, en waar mogelijk soms te oefenen met begrijpend lezen. Naast een zetje op rekengebied, was een belangrijk doel was het groeien in zelfvertrouwen.

De begeleiding van Moniek hebben we als zeer professioneel ervaren. Aan de hand van eerste uitgebreide toets maakte Moniek een handelingsplan. Zo werd heel duidelijk waar Aniek stond en waar ze samen met Moniek aan zou werken. Zo werkte Aniek vanaf ‘haar basis’  stap voor stap aan de verschillende onderdelen. Tussentijds hebben we een aantal keer gecheckt bij school, die de aandachtspunten die Moniek benoemde, herkende. In groep 8 had Aniek alle rekenonderdelen onder de knie. Ze is echt enorm gegroeid en heeft veel meer zelfvertrouwen. We zijn blij dat we RT hebben ingezet.

Wat mij vooral is opgevallen is dat Moniek heel goed verbinding met het kind weet te leggen, ze heeft oprecht aandacht en interesse. Aniek zelf geeft ook aan dat Moniek heel duidelijk uitleg geeft en echt aandacht voor haar heeft.”

 

Merijn, moeder van Julia (11 jaar):

‘Julia zit in groep 8 en is naar Moniek gegaan omdat ze moeite heeft met begrijpend lezen en enkele rekenonderdelen.
Tijdens de (cito)toetsen haalt ze dingen door elkaar, waardoor ze onzeker wordt. Hierdoor viel voor haar eind vorig schooljaar het pre-advies tegen. Door de RT bij Moniek wordt duidelijk waar ze tegenaan loopt en Julia vindt het fijn om hiervoor één op één uitleg en instructie te krijgen. Ze gaat met veel plezier naar Moniek en haar zelfvertrouwen groeit. Ze is trots op de resultaten die ze haalt!’

 

Christian en Merle, ouders van Hidde (11 jaar):

Onze zoon Hidde liep eind groep 7 tegen een onverwacht laag voorlopig schooladvies aan. Bovendien werd in het gesprek met de leerkracht duidelijk dat hij extra ondersteuning nodig had met planning van zijn werk en rekenen. Gelukkig kon Moniek helpen. Door systematisch de stof vanaf het begin te toetsen en aan te bieden werden deze punten versterkt. Door de laagdrempelige aanpak van Moniek gecombineerd met gevarieerde opdrachten of spelvorm gaat hij zonder tegenzin naar RT. Zijn zelfvertrouwen en schoolprestaties nemen zienderogen toe, zodat er weer een stijgende lijn in zijn ontwikkeling zichtbaar is. Het resultaat is dat onze zoon halverwege groep 8 een beter passend schooladvies gekregen heeft en dat hij naar de school kan die hij zelf in gedachten had.

Renske, moeder van Puck (7 jaar):

Puck is een vrolijke meid die wat onzeker is met rekenen, ze vindt het moeilijk en denkt snel dat het niet lukt of dat ze het niet kan. Daardoor blokkeert ze en wordt niet zichtbaar wat ze eigenlijk wel kan. Sinds de start van groep 4 gaat ze naar Moniek. Moniek sluit aan bij wat Puck kan en vandaar uit helpt ze Puck systematisch haar rekenvaardigheden uit te bouwen. Ik vind het geweldig om te zien hoe Puck haar zelfvertrouwen is gegroeid en op deze manier rekenen soms zelf leuk vindt! Moniek draagt ook haar steentje bij door af te stemmen met school en deel te nemen aan de gesprekken als dat nodig is.

Miriam, moeder van Andrea (11 jaar):

Door de positieve, ondersteunende en motiverende aanpak van Moniek heeft onze dochter weer meer vertrouwen gekregen in haar eigen kunnen. Daardoor werd het voor haar weer mogelijk om te ontdekken en leren wat ze nog meer kan op het gebied van rekenen.
Ze heeft heus niet altijd zin om te gaan, maar komt altijd vrolijk en blij terug van RT les.
Het is fijn dat Moniek haar uitgebreide professionele expertise combineert met een zachte vriendelijke benadering. Overleg en afstemming over knelpunten van onze dochter en benodigde begeleiding is steeds prettig en in samenspraak verlopen.

Jurgen
en Marjolein, ouders/verzorgers van Indy (11 jaar)

Indy haar ontwikkeling was behoorlijk achter geraakt ten tijde van corona en een zeer impactvolle privé gebeurtenis. Hierdoor blokkeerde ze in haar groei op school, met name merkbaar in rekenen. 

 

In overleg met de school hebben we contact gezocht met Moniek. Er was gelijk een klik bij ons als ouders maar nog veel belangrijker ook bij Indy. Moniek heeft echt fantastisch en goed doordacht geholpen met rekenen.  Met name door Indy zelfvertrouwen te geven en daarnaast inhoudelijk te laten groeien. Alle gestelde ontwikkeldoelen  zijn bereikt. En Indy is rekenen zelfs leuk gaan vinden!

 

Een mooier resultaat kunnen we niet krijgen. Ontwikkeldoelen bereikt en de basis gelegd om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Indy is daarnaast zelfverzekerder en gelukkiger geworden in haar eigen ontwikkeling. Erg bedankt Moniek!  

Cindy, moeder van Julie (11 jaar):

Onze dochter Julie had in Corona tijd een behoorlijke spellingsachterstand opgelopen, ook met rekenen kon ze wel wat extra hulp gebruiken. Vanaf groep 7 is ze daarom naar Moniek gegaan en in groep 8 is ze het hele jaar twee keer per week gegaan. Julie heeft daar nooit over geklaagd. Onder begeleiding van Moniek heeft ze haar achterstand kunnen wegwerken. Voor ons als ouders was het contact met Moniek laagdrempelig en heel plezierig. Moniek bleef ook nadenken over een gepaste aanpak en veranderde die als dat nodig was. Wij vinden het heel fijn dat Julie met de warme, duidelijke en consequente aandacht van Moniek deze stappen heeft kunnen zetten en nu vol vertrouwen aan de middelbare school kan beginnen!

Anne, moeder van Lude, 11 jaar:

Lude heeft in een jaar tijd bij Moniek heel veel ingehaald, zowel op gebied van taal als rekenen, waar hij door Corona-perikelen op achterstand in was komen te staan. De ondersteuning is op basis van een goed onderbouwd handelingsplan tot stand gekomen, door middel van gesprek met mij, overleg met school, tests en een sterkte-zwakte-analyse.

Dit handelingsplan en de analyses zijn altijd transparant teruggekoppeld, zowel naar ons als naar school. Hierdoor was de lijn met school ook prettig en kort.

Lude heeft met veel plezier gewerkt aan de opdrachten voor thuis, welke altijd goed gedoseerd meegegeven werden waardoor hij nooit het idee heeft gehad dat het te veel was. Sterker nog, hij kwam vaak zo enthousiast terug, dat hij als zijn werk al binnen een dag af wilden hebben! Ook de sfeer bij Moniek thuis, het huiselijke, het lieve hondje en de altijd positieve benadering vonden we allebei heel erg fijn.

Ik vond dat Moniek Lude erg goed kon “zien”, niet alleen in zijn cognitieve functioneren, maar juist ook in zijn emotionele, en hoe het een met het ander samen hing. Hierdoor heeft ze hem het stukje zelfvertrouwen weten terug te vinden waar hij wat van was gaan missen.

Alex en Imke, ouders van Lonne (12 jaar):

“Onze dochter kwam niet meer mee met rekenen op school. Het frustreerde haar enorm en die frustratie zat haar ook op andere vlakken dwars. De RT van Moniek heeft onze dochter enorm vooruit geholpen, zowel op persoonlijk vlak als in haar rekenkunde. Ze is twee jaar met plezier naar Moniek gegaan. Ze vond vooral de rekenspelletjes erg leuk. Uiteindelijk heeft ze haar hele ‘rekenmuur’ die veel rode en gele vlakken (hiaten) vertoonde, groen gekregen. Ze zal nooit een enorme ster in rekenen worden (dyscalculie vastgesteld), maar ze heeft nu wel het vertrouwen in zich zelf terug, heeft geleerd hoe ze sommen kan benaderen en ontleden en  – ook niet onbelangrijk – heeft geleerd dat hulp vragen en krijgen heel fijn kan zijn. Moniek communiceert helder met de ouders, de leerkracht en IB-er op school.”

Judith, moeder van Bente (9 jaar):

Vanaf groep 4 heeft Bente al moeite met rekenen, maar vooral in groep 5 is ze achterop geraakt in het automatiseren. Redactiesommen vindt ze ook erg lastig. Bente is onzeker geworden over haar eigen kunnen, wat haar regelmatig blokkeert. Citotoetsen gaan daardoor ook niet goed. Sinds kort krijgt ze hiervoor RT van Moniek.  Om het rekenniveau vast te stellen heeft Moniek meerdere toetsen afgenomen en inzicht daarin gegeven middels een rekenmuurtje. Daardoor zag Bente ook wat ze allemaal al wel kan en dat heeft een positieve boost gegeven. De komende tijd gaat Moniek stap voor stap de basis van het automatiseren herhalen en Bente een meer zelfstandige taakaanpak aanleren, zodat haar zelfvertrouwen ook gaat groeien. Bente gaat met plezier naar Moniek en gaat moeilijke sommen niet meer meteen uit de weg.

Tessa, moeder van Nova(10 jaar):

Nova heeft moeite met rekenen en werd hier onzeker over. Moniek heeft systematisch bekeken waar de hiaten zaten en wat Nova al wel beheerst. Vandaar uit  is er een plan opgesteld om haar vaardigheden te verbeteren. Moniek communiceert al haar bevindingen en ideeën aan kind, ouder en school, waardoor het voor iedereen helder is waar aan gewerkt wordt.

Nova gaat graag naar R.T. toe en haar zelfvertrouwen neemt toe.

Als ik nu samen met Nova ga zitten om te rekenen, krijg ik vooraf de aanwijzing “maar wel net zo duidelijk en rustig uitleggen als Moniek!”

Roberto, vader van Isabella en Sophia(10 jaar):

Onze dochters, Isabella en Sophia, zijn beiden vanaf begin groep 7 bij Moniek gekomen. Voor ons was het doel om de meiden net het extra zetje te geven richting de middelbare school.

Ook vonden wij het belangrijk om extra aandacht te krijgen voor onze dochters, met dingen die ze lastig vonden. Op de basisschool met ongeveer 30 kinderen in de klas is het bijna onmogelijk voor een leerkracht om veel extra aandacht aan elk kind te geven en dit is een hele welkome aanvulling geweest.

Moniek heeft onze dochters allebei ruim 2 jaar onder haar hoede genomen en heeft voor beiden de leerpunten die er waren, beter gemaakt, maar met name heeft ze ervoor gezorgd dat ze vertrouwen kregen en hun eigen kunnen.

We hebben echt gemerkt dat ze allebei enorm gegroeid zijn in de periode met de begeleiding van Moniek en ze zijn allebei met vertrouwen richting de middelbare school gegaan!

Fleur en Ton, ouders van Onno (12 jaar):

“Wij hebben Moniek leren kennen als kindgericht, vriendelijk, open en deskundig. Moniek is prettig in de communicatie richting ouders, maar ook richting school. Ze stemt af en zoekt naar mogelijkheden. Het is haar kracht om aansluiting te zoeken en te vinden bij het kind. Ze vult de tijd afwisselend in. Onze zoon ging nooit met tegenzin. Werken met Moniek is zijn zelfvertrouwen ten goede gekomen en heeft zijn vaardigheden op het gebied van rekenen vergroot en ook zijn inzicht.”