Ervaringen van ouders

Merijn, moeder van Julia (11 jaar):

‘Julia zit in groep 8 en is naar Moniek gegaan omdat ze moeite heeft met begrijpend lezen en enkele rekenonderdelen.
Tijdens de (cito)toetsen haalt ze dingen door elkaar, waardoor ze onzeker wordt. Hierdoor viel voor haar eind vorig schooljaar het pre-advies tegen. Door de RT bij Moniek wordt duidelijk waar ze tegenaan loopt en Julia vindt het fijn om hiervoor één op één uitleg en instructie te krijgen. Ze gaat met veel plezier naar Moniek en haar zelfvertrouwen groeit. Ze is trots op de resultaten die ze haalt!’

 

Christian en Merle, ouders van Hidde (11 jaar):

Onze zoon Hidde liep eind groep 7 tegen een onverwacht laag voorlopig schooladvies aan. Bovendien werd in het gesprek met de leerkracht duidelijk dat hij extra ondersteuning nodig had met planning van zijn werk en rekenen. Gelukkig kon Moniek helpen. Door systematisch de stof vanaf het begin te toetsen en aan te bieden werden deze punten versterkt. Door de laagdrempelige aanpak van Moniek gecombineerd met gevarieerde opdrachten of spelvorm gaat hij zonder tegenzin naar RT. Zijn zelfvertrouwen en schoolprestaties nemen zienderogen toe, zodat er weer een stijgende lijn in zijn ontwikkeling zichtbaar is. Het resultaat is dat onze zoon halverwege groep 8 een beter passend schooladvies gekregen heeft en dat hij naar de school kan die hij zelf in gedachten had.

Renske, moeder van Puck (7 jaar):

Puck is een vrolijke meid die wat onzeker is met rekenen, ze vindt het moeilijk en denkt snel dat het niet lukt of dat ze het niet kan. Daardoor blokkeert ze en wordt niet zichtbaar wat ze eigenlijk wel kan. Sinds de start van groep 4 gaat ze naar Moniek. Moniek sluit aan bij wat Puck kan en vandaar uit helpt ze Puck systematisch haar rekenvaardigheden uit te bouwen. Ik vind het geweldig om te zien hoe Puck haar zelfvertrouwen is gegroeid en op deze manier rekenen soms zelf leuk vindt! Moniek draagt ook haar steentje bij door af te stemmen met school en deel te nemen aan de gesprekken als dat nodig is.

Miriam, moeder van Andrea (11 jaar):

Door de positieve, ondersteunende en motiverende aanpak van Moniek heeft onze dochter weer meer vertrouwen gekregen in haar eigen kunnen. Daardoor werd het voor haar weer mogelijk om te ontdekken en leren wat ze nog meer kan op het gebied van rekenen.
Ze heeft heus niet altijd zin om te gaan, maar komt altijd vrolijk en blij terug van RT les.
Het is fijn dat Moniek haar uitgebreide professionele expertise combineert met een zachte vriendelijke benadering. Overleg en afstemming over knelpunten van onze dochter en benodigde begeleiding is steeds prettig en in samenspraak verlopen.

Roberto en Cindy, ouders van Isabella (10 jaar):

“Onze dochter Isabella krijgt nu een paar maanden les van Moniek en dat bevalt heel erg goed.
Zij heeft eerst een assessment gemaakt van Isabella om te kijken waar ze aandacht aan kon schenken en ze behandelen per les een aantal thema’s.

We merken dat het vertrouwen van onze dochter groeit. Ze krijgt hele goede begeleiding en tips over hoe ze verschillende thema’s kan bekijken, zoals spelling, rekenen, etc. en dat werkt erg goed.
Moniek werkt op een hele enthousiaste manier met onze dochter samen en we zien dat onze dochter groeit door de persoonlijke aandacht.
Onze dochter zit in een klas met 34 leerlingen en we merken als ouders dat de leerkrachten niet meer de 1-op-1 aandacht kunnen geven aan leerlingen om hen te helpen met de ontwikkelingen op school.  Dit is een hele welkome aanvulling.”

Judith, moeder van Bente (9 jaar):

Vanaf groep 4 heeft Bente al moeite met rekenen, maar vooral in groep 5 is ze achterop geraakt in het automatiseren. Redactiesommen vindt ze ook erg lastig. Bente is onzeker geworden over haar eigen kunnen, wat haar regelmatig blokkeert. Citotoetsen gaan daardoor ook niet goed. Sinds kort krijgt ze hiervoor RT van Moniek.  Om het rekenniveau vast te stellen heeft Moniek meerdere toetsen afgenomen en inzicht daarin gegeven middels een rekenmuurtje. Daardoor zag Bente ook wat ze allemaal al wel kan en dat heeft een positieve boost gegeven. De komende tijd gaat Moniek stap voor stap de basis van het automatiseren herhalen en Bente een meer zelfstandige taakaanpak aanleren, zodat haar zelfvertrouwen ook gaat groeien. Bente gaat met plezier naar Moniek en gaat moeilijke sommen niet meer meteen uit de weg.

Tessa, moeder van Nova(10 jaar):

Nova heeft moeite met rekenen en werd hier onzeker over. Moniek heeft systematisch bekeken waar de hiaten zaten en wat Nova al wel beheerst. Vandaar uit  is er een plan opgesteld om haar vaardigheden te verbeteren. Moniek communiceert al haar bevindingen en ideeën aan kind, ouder en school, waardoor het voor iedereen helder is waar aan gewerkt wordt.

Nova gaat graag naar R.T. toe en haar zelfvertrouwen neemt toe.

Als ik nu samen met Nova ga zitten om te rekenen, krijg ik vooraf de aanwijzing “maar wel net zo duidelijk en rustig uitleggen als Moniek!”