Hulp bij lezen en spellen

Om succesvol te kunnen leren is goed kunnen lezen en spellen een voorwaarde. Niet alle kinderen leren even makkelijk lezen of spellen. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium lees- en / of spellingproblemen te signaleren. Zo vroeg mogelijk starten met een gerichte aanpak, geeft een grote kans op succes.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een denkproces. Het gaat niet alleen om het technisch lezen, maar ook het begrijpen van wat er is gelezen. Om te leren lezen met begrip zijn kennis, woordenschat en het aanleren van leesstrategieën van belang. RT praktijk Waalsprong kan kinderen ondersteunen om te komen tot meer leesbegrip met behulp van de methodiek ‘Alle teksten de baas’.

Dyslexie

Als een kind ondanks gerichte begeleiding problemen blijft ondervinden bij lezen en spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen en blijven meer moeite houden met spelling. Naast het extra oefenen op lees- en/of spellinggebied vraagt de sociaal-emotionele kant zeker ook aandacht.

Bij RT praktijk Waalsprong kan uw kind specifieke instructie, ondersteuning en begeleiding krijgen om beter te leren lezen en spellen.

Tevens krijgt de sociaal-emotionele kant de nodige aandacht. Uw kind doet succeservaringen op en de leesmotivatie wordt vergroot.

Om lees- en spellingproblemen aan te pakken zal ik gebruik maken van de F&L methode. Dit is een cognitief taalkundige methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode gaat uit van de klanken van de taal en werkt met klankregels. Daarnaast maak ik, naast de inzet van allerlei werk- en spelvormen, gebruik van de methode Spellingsprint waarmee specifieke woordsoorten worden getraind.