Privacyverklaring

RT praktijk Waalsprong

RT-praktijk Waalsprong, gevestigd aan Tegulastraat 18 6515 DN Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

RT praktijk Waalsprong
Moniek Muhren
Tegulastraat 18
6515 DN Nijmegen
06-15054130
www.rtpraktijkwaalsprong.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RT praktijk Waalsprong verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Klas/school
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RT praktijk Waalsprong verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid (bijzonderheden t.a.v. de zwangerschap en bevalling en de vroegtijdelijke ontwikkeling van een leerling welke verband houden met de leerproblemen waarvoor de leerling wordt aangemeld)
– Genetische gegevens (indien van toepassing zoals familiaire stoornissen en leerproblemen zoals dyslexie i.v.m. leerproblemen waarvoor de leerling wordt aangemeld). Relevante gegevens worden in het verslag opgenomen. Dit verslag wordt altijd te goedkeuring aan u voorgelegd en kan indien gewenst, aangepast worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RT praktijk Waalsprong verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het toesturen van een verslag van de begeleiding
– Het afhandelen van de betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– RT praktijk Waalsprong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RT praktijk Waalsprong neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RT praktijk Waalsprong) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RT praktijk Waalsprong bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 5 jaar Om de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Adresgegevens 5 jaar Om de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Telefoonnummer 5 jaar Om de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
E-mailadres 5 jaar Om de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Financiële administratie 7 jaar Om te voldoen aan de verplichtingen die de Belastingdienst stelt aan ondernemers.
Verslaglegging 5 jaar Om eventueel terugkerende behoefte aan ondersteuning op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen realiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

RT praktijk Waalsprong verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RT praktijk Waalsprong gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RT praktijk Waalsprong en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rtpraktijkwaalsprong.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. RT praktijk Waalsprong wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RT praktijk Waalsprong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rtpraktijkwaalsprong.nl