Werkwijze

De werkwijze van RT praktijk Waalsprong is gebaseerd op het handelingsgericht en oplossingsgericht werken. Afstemming met iedereen die bij het kind betrokken is en aandacht voor positieve kenmerken van het kind zijn daarbij het uitgangspunt.

Intakegesprek

Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Samen met u probeer ik de hulpvraag goed in kaart te brengen. Voor dit gesprek vraag ik u uitdraaien van het Cito leerlingvolgsysteem mee te nemen. We bespreken waar uw kind moeite mee heeft en wat zijn of haar krachten zijn. De werkwijze wordt uitgelegd en er is ruimte voor vragen.

Kindgesprek

Tijdens de eerste sessie is er eerst een gesprek met uw kind. In dit gesprek staat kennismaking centraal en welke hulpvraag uw kind zelf heeft. Samen stellen we doelen op voor de Remedial teaching.

Didactisch onderzoek en verslag

Er worden een aantal diagnostische toetsen afgenomen in deze eerste fase van de RT. In deze toetsfase staat het diagnostisch gesprek centraal. Hierdoor krijg ik inzicht in de denkwijze van uw kind. Alle diagnostische toetsen samen vormen een schat aan informatie, waarop ik de verdere behandeling kan baseren. Van al deze bevindingen wordt een onderzoeksverslag geschreven. Dit onderzoeksverslag wordt altijd besproken met ouders.

Opstellen handelingsplan

Alle informatie verkregen uit de gesprekken en diagnostische toetsen worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt een handelingsplan geschreven. In dit plan zijn de pedagogische en didactische behoeften vertaald in een gerichte aanpak met concrete doelen. Dit handelingsplan wordt altijd besproken met ouders.

Remedial teaching

Samen met uw kind werk ik doelgericht aan de onderwijsbehoeften. Tijdens de behandeling worden succeservaringen opgedaan en zet uw kind stappen om zijn of haar hiaten te verminderen. Het zelfvertrouwen van uw kind groeit en het leerplezier wordt vergroot.

Evaluatie en vervolg

Resultaten worden besproken en samen met ouders wordt bekeken of verdere begeleiding gewenst is.