Remedial Teaching Waalsprong

Soms verloopt de schoolontwikkeling van uw kind niet zoals u gehoopt of verwacht had. U en uw kind merken dat het leren niet vanzelfsprekend gaat. Uw kind wordt hierdoor onzeker en heeft weinig plezier in het leren. Een extra steuntje in de rug in de vorm van remedial teaching kan dan uitkomst bieden. Kinderen komen weer in hun kracht door het leren in een 1 op 1 situatie.

Remedial teaching, ook wel RT genoemd, is individuele specifieke ondersteuning aan kinderen bij wie de leerontwikkeling minder goed verloopt. RT praktijk Waalsprong biedt deze steun in de rug op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Er wordt gewerkt aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind door op zoek te gaan naar hiaten in de leerstof en het doelgericht werken aan het verkleinen van deze hiaten, waarbij ook de krachten van uw kind niet worden vergeten! Deze specifieke hulp kan op school plaats vinden of in de praktijk in Nijmegen Noord.

De praktijk

RT praktijk Waalsprong is een praktijk voor remedial teaching in het werkgebied Nijmegen, Nijmegen- Noord, Lent, Oosterhout, Bemmel en Huissen. De praktijk richt zich op het begeleiden van kinderen met leerproblemen in de basisschool leeftijd en begin middelbare schoolleeftijd.

Door aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van uw kind, zal het zich weer competent gaan voelen waardoor uw kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school kan gaan! Naast individuele hulp biedt RT praktijk Waalsprong ook de groepstraining ‘Ik leer leren’ en “Alle teksten de baas’, de training ‘Ik leer anders’ (beelddenken) en rekenhulp met behulp van de Jamara methodiek.