REMEDIAL TEACHING

Soms verloopt de schoolontwikkeling van uw kind niet zoals u gehoopt of verwacht had. U en uw kind merken dat het leren niet vanzelfsprekend gaat. Uw kind wordt hierdoor onzeker en heeft weinig plezier in het leren. Een extra steuntje in de rug in de vorm van remedial teaching kan dan uitkomst bieden.

RT praktijk Waalsprong is een praktijk voor remedial teaching in het werkgebied Nijmegen, Nijmegen- Noord, Lent, Oosterhout, Bemmel en Huissen. De praktijk richt zich op het begeleiden van kinderen met leerproblemen in de basisschool leeftijd en begin middelbare schoolleeftijd.

RT praktijk Waalsprong is in staat om met de JaMaRa aanpak psychomotorisch, bewegend en efficiënt rekenproblemen te remediëren.

Lees verder…

TRAININGEN

RT praktijk Waalsprong wil ook aandacht schenken aan kinderen die denken in beelden en daarom vast lopen in het huidige schoolsysteem. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof in beelden. Kinderen merken direct resultaat.

Daarnaast biedt RT praktijk Waalsprong de groepstraining ‘Ik leer leren’ voor kinderen vanaf 10 jaar die willen leren hoe te leren. Deze kinderen lopen vast vanwege concentratieproblemen, faalangst of problemen met het plannen van huiswerk. Ook biedt RT praktijk Waalsprong de training Alle teksten de baas. In 6 lessen van anderhalf uur leert een kind een tekst te overzien, verschillende lees strategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. 

MIJN NAAM IS MONIEK MUHREN

In 1998 studeerde ik af aan de Pabo. Daar merkte ik al dat mijn interesse ligt bij het hulp geven aan kinderen met leerproblemen. Daarom ben ik meteen na de Pabo Remedial teaching gaan studeren. Sindsdien ben ik steeds werkzaam geweest op verschillende scholen als groepsleerkracht en als remedial teacher.

In 2014 besloot ik mijn kennis bij te spijkeren en deed ik de opleiding tot Master Special Educational Needs. In 2016 studeerde ik af als Master SEN. Inmiddels ben ik ruim zes jaar werkzaam als remedial teacher in mijn eigen praktijk. Wekelijks begeleid ik zo’n 16 kinderen in mijn praktijk met hun eigen hulpvraag en is er met een aantal scholen een goede samenwerking ontstaan.

Naast het werken in mijn praktijk ben ik intern begeleider op een basisschool. Daardoor ben ik goed op de hoogte van de zorgstructuur op een basisschool.  Ik volg verschillende cursussen en trainingen, waardoor ik mezelf blijf professionaliseren. Hierdoor blijft mijn kennis up to date. Als moeder van twee kinderen op de middelbare school, weet ik als geen ander hoe belangrijk de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd is. Een goede basis is essentieel. Ik draag daaraan graag een steentje bij door mijn kennis en ervaring in te zetten in mijn eigen praktijk. 

Moniek Muhren is als Geregistreerd Remedial Teacher opgenomen in het Kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers.

Moniek Muhren is Rekenspecialist en gecertificeerd coach ‘Ik leer anders‘ en gecertificeerd trainer Ik leer leren en gecertificeerd ‘JaMaRa rekencoach‘.

Jurgen & Carola, ouders van Aniek (12 jaar):

De begeleiding van Moniek hebben we als zeer professioneel ervaren. Aan de hand van een eerste uitgebreide toets maakte Moniek een handelingsplan. Zo werd heel duidelijk waar Aniek stond en waar ze samen met Moniek aan zou werken. In groep 8 had Aniek alle rekenonderdelen onder de knie. Ze is echt enorm gegroeid en heeft veel meer zelfvertrouwen. We zijn blij dat we RT hebben ingezet.

Anne, moeder van Lude, (11 jaar):

Ik vond dat Moniek Lude erg goed kon “zien”, niet alleen in zijn cognitieve functioneren, maar juist ook in zijn emotionele, en hoe het een met het ander samen hing. Hierdoor heeft ze hem het stukje zelfvertrouwen weten terug te vinden waar hij wat van was gaan missen.

Alex en Imke, ouders van Lonne (12 jaar):

“Onze dochter kwam niet meer mee met rekenen op school. Het frustreerde haar enorm en die frustratie zat haar ook op andere vlakken dwars. De RT van Moniek heeft onze dochter enorm vooruit geholpen, zowel op persoonlijk vlak als in haar rekenkunde. 

.”

Jurgen en Marjolein, ouders van Indy (11 jaar):

In overleg met de school hebben we contact gezocht met Moniek. Er was gelijk een klik bij ons als ouders maar nog veel belangrijker ook bij Indy. Moniek heeft echt fantastisch en goed doordacht geholpen met rekenen.  Met name door Indy zelfvertrouwen te geven en daarnaast inhoudelijk te laten groeien. Alle gestelde ontwikkeldoelen  zijn bereikt. En Indy is rekenen zelfs leuk gaan vinden!