Cito training

Veel kinderen hebben te kampen met faalangstige gevoelens wanneer de Cito eindtoets eraan komt. Daarnaast zijn er kinderen die een matige taakaanpak of werkhouding hebben en daardoor niet optimaal presteren. Zij hebben allemaal veel baat bij een training.

Uw kind krijgt uitgebreide instructies op de taakaanpak van de verschillende vraagsoorten van de Cito-toets. Het leert zich goed te oriënteren op een taak, planmatig te werken en zichzelf te controleren tijdens en na het werk. Faalangst krijgt daardoor veel minder kans. Negatieve gevoelens en gedachten worden omgezet in helpende gedachten.

Kinderen komen in hun kracht.

De Cito-toets wordt afgenomen in multiple-choice vorm. Uw kind leert deze toetsvorm goed aan te pakken. Veel voorkomende fouten zoals: het zoeken van patronen in antwoordcategorieën, slordig lezen, te snel antwoorden, te lang twijfelen, op de valreep antwoorden veranderen, enz. worden tijdens de training behandeld.

Uw kind krijgt les over de taal die Cito hanteert, de opzet van de toets en de vraagsoorten. Zo komt het niet voor verrassingen te staan tijdens het maken van de Cito. Uw kind gaat vol vertrouwen de Cito periode in.

Deze training kan individueel of in groepsverband, maximaal 4 leerlingen, worden gevolgd.